successstory
ผลงานบางส่วนของบริษัท • วัดธรรมกาย ร่วมงานกับ บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
 • โรงไฟฟ้าบางบ่อ  ร่วมงานกับบริษัท อัสตอม พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • สนามบินสุวรรณภูมิ ร่วมงานกับ บริษัท อิตาเลี่ยนไทยดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ร่วมงานกับ บริษัท ทีคอมพลัส จำกัด
 • โครงการรถไฟฟ้าคู่ขนาน บริษัท อิตาเลี่ยนไทยดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จังหวัดลำปาง
 • โรงงานผลิตน้ำตาลมิตรผล จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ปั๊มน้ำมัน Jet (บางใหญ่) และอีกหลายสาขา
 • โครงการก่อสร้างสายส่ง 115 เควี สถานีไฟฟ้าศรีสะเกษ- ราษีไศล
 • เสาป้ายจราจร ทั่วประเทศ
 • เสาไฟฟ้าแสงสว่างทั่วประเทศ